fredag 29 april 2016

Läsläxa! 5C THIEVES

Eleverna har fått en ny läxa i Thieves till nästa vecka. Tänk på att vi testar en ny strategi, så gör ert bästa så arbetar vi igenom texterna på skolan på tisdag.

Läsprojektet! 5A 5B 5C

Ingen ny läxa i läsprojektet utan den läxa som redan är gjord kvarstår. Nästa tillfälle för läsprojektet är fredagen den 13 maj.

5B Matematikläxa - Nomp till fredag 13/5

Gå in på NOMP och gör det uppdrag som heter "Läxa till fredag 13/5 - Division".

5B Veckans ord till fredag 13/5

1. vision = ser något som inte finns
2. version = en ny uppdatering (av t.ex. en mobil), en version kan också vara gammal
3. pension = en slags lön för äldre människor
4. explosion = en stor smäll som förmodligen förstör något
5. kollision = när två saker kolliderar eller krockar, det kan leda till en explosion
6. recension= att ge sin åsikt
7. division = ett slags räknesätt
8. filmversion = när man t.ex. gör en film av en bok
9. folkpension = pengarna man får när man har gått i pension
10. gasexplosion = explosion som sker när gas antänds av eld
11. tågkollision = när två tåg krockar
12. bokrecension = att ge sin åsikt om en bok

fredag 22 april 2016

Nompläxa 5C till 29/4


Läsläxa THIEVES till 26/4

Den här veckan har eleverna i 5C fått hem en ny form av läxa. Vi testar en ny läsförståelsestrategi där fokus är faktatexter. Vi använder oss av texter som vi möter på SO-lektioner och kommer också använda NO-texter. Vi har precis börjat arbeta med denna modell på skolan och den är fortfarande ny för oss. Läxan innebär att eleverna ska testa den på en elevtext som de möter på skolan. Vi kommer att följa upp hur det kändes att pröva på detta och sedan arbetar vi vidare med dessa texter i gruppen på skolan.
Läxan är tills på tisdag 26/4


Mvh Carolina

Alla femmor - läsprojekt

Läsprojektsläxa alla femmor - till varje torsdag

Läsprojektsläxan ska vara klar på torsdagen. Gör läxan som vanligt och var som vanligt väldigt noga med att få med allt som du ska i ditt inlägg. Kontrollera på ditt rollkort att du har fått med alla punkter!

Inlägget ska vara klart när eleverna går till skolan på torsdag. Eleverna har möjlighet att göra klart sin läxa på torsdagens förmiddagsrast.

Om gruppen har läst ut sin bok och läxan är att skriva en sammanfattning, gå in på "vikanvivillvivågar"-bloggen och läs under fliken: "Läsprojekt" och "När boken är utläst - sammanfattning och budskap". Då kan du se vad som ska finnas med i inlägget.

Lycka till!

5B Veckans ord till fredag 29/4

Kap. 23 - sj-ljudet i -tion

1. station = plats där man stiger av
2. lektion = undervisningstimme, har man i skolan
3. situation = läge, tillstånd
4. operation = läkarbehandling med kniv
5. produktion = tillverkning
6. formation = uppställning, ordning, bildning i naturen
7. järnvägsstation = där står man och väntar på eller kliver av tåget
8. ridlektion = undervisningstimme i ridning
9. nödsituation = fara för liv och hälsa
10. ögonoperation = ingrepp av läkare i öga
11. bilproduktion = tillverkning av bilar
12. information = upplysning, att informera om något

Lär di att stava orden och vad orden betyder.


torsdag 21 april 2016

5A Matematik till 160419

Nya uppdrag på nomp.se, uppdragen handlar om blandade räknesätt. 
Kom ihåg division och multiplikation går före addition och subtraktion.

Lycka till!

5A Veckans ord till 160429

Huvudregel: tj-ljudet stavas ofta med tj före a. o, u

tjädertupp
k före e, i, y, ä, ö Undantag med tj: tjäder, tjäle, tjäna, tjänst, tjära, tjärn, tjöt.

 1. illtjöt - (tjöt) gallskrika
 2. tjädertupp - skogsfågel
 3. skogstjärn - (tjärn) skogssjö
 4. förtjäna - (tjäna) vara värd, tjäna
 5. tjälskada - (tjäle) skada i marken på ex. skogsvägen
 6. trätjära - (tjära) svart gegga, luktar starkt, skyddar mot röta
 7. egenkära - självupptagen, “kär i sig själv”
 8. överkäke - övre delen av käken
 9. käpphäst - favorittema, älsklingsidé, leksakshäst på en pinne
 10. skogstjärn
  bekänna - erkänna
 11. uppkäftig - näsvis, kaxig
 12. okänd - främmande, obekant
 13. tjäle - när vattnet i marken fryser till is, marken blir hård

fredag 15 april 2016

5C Engelskaläxa till onsdag 20/4

Gör uppgifterna och öva på de oregelbundna verben, betydelsen, uttalet och stavningen.5B Engelskaläxa till onsdag 20/4

Gör uppgifterna och lär dig de oregelbundna verben, ved de betyder, hur de uttalas och stavas.5A Engelskaläxa till tisdag 19/4

Gör arbetsbladen och lär dig vad de oregelbundna verben betyder och heter i preteritum.
5B Nomp-läxa till fredag 22/4

Gå in på NOMP och gör uppdraget:

Läxa till fredag 22/4 - Lägesmått (Medelvärde, Median, Typvärde)

Här finns en film om lägesmåtten om man behöver en repetition:

5B Veckans ord till fredag 22/4

Gör klart kapitlet och lär dig betydelsen och stavningen av orden.

Kapitel 22 ä-ljudet med e eller ä

ensam
enkel
endast
enda
ända
ännu
ändå
förrän

tandvärk = ont i tänderna
verkstad = ett ställe där man gör eller lagar saker
tillverka = att göra något
hantverk = arbete som görs för hand

fredag 8 april 2016

5A Veckans ord till 160422

 1. gått - att gå
 2. gott - den är så god
 3. brått - den är så bråd, han fick…. att ge sig av
 4. brott - tjuvar kan begå ett brott
 5. kål - ett kålhuvud, (en grönsak)
 6. kol - en kolbit
 7. sträck - att sträcka på sig
 8. streck - att dra ett streck
 9. fäst - att fästa lappen med tejp
 10. fest - en fest, gå på fest
 11. väcka - väcka någon ex. på morgonen
 12. vecka - en ….har sju dagar


För att veta om ett ord stavas med å eller o, med ä eller e, kan man ibland tänka på ordets uppslagsform. Ett exempel: gå -gått.


Men ibland kan man inte höra hur ordets uppslagsform stavas. Då måste man lära sig stavningen utantill. Ett knep kan vara att tänka i bilder, att associera.


Lär dig att stava orden och vad de betyder.


Lycka till!

5B Veckans ord till fredag 15/4

Huvudregel: tj-ljudet stavas ofta med tj före a. o, u

tjädertupp
k före e, i, y, ä, ö Undantag med tj: tjäder, tjäle, tjäna, tjänst, tjära, tjärn, tjöt.

 1. illtjöt - (tjöt) gallskrika
 2. tjädertupp - skogsfågel
 3. skogstjärn - (tjärn) skogssjö
 4. förtjäna - (tjäna) vara värd, tjäna
 5. tjälskada - (tjäle) skada i marken på ex. skogsvägen
 6. trätjära - (tjära) svart gegga, luktar starkt, skyddar mot röta
 7. egenkära - självupptagen, “kär i sig själv”
 8. överkäke - övre delen av käken
 9. käpphäst - favorittema, älsklingsidé, leksakshäst på en pinne
 10. skogstjärn
  bekänna - erkänna
 11. uppkäftig - näsvis, kaxig
 12. okänd - främmande, obekant
 13. tjäle - när vattnet i marken fryser till is, marken blir hård

torsdag 7 april 2016

Matteprov 15 april 5C

5C kommer att ha ett matteprov nästa vecka, fredag, 15/4.
Eleverna har fått sammanfattning och repetitionsuppgifter att träna på inför provet.

Detta arbetar vi med nu inom matematiken: Temperatur, Linjediagram, Medelvärde, Median, Typvärde och Cirkeldiagram.

Här kommer en del länkar och filmer som förklarar det vi arbetar med på ett bra sätt. Se länkar nedan:
Se också tillhörande övningar som ligger under filmerna.

Lägesmått: Medelvärde, Median, Typvärde
http://www.kimsmatematik.com/laumlgesmaringtten-medelvaumlrde-typvaumlrde-och-median-samt-hur-de-kan-anvaumlndas-i-statistiska-undersoumlkningar.html

Diagram och Tabeller: Stapeldiagram, Linjediagram- visar förändring över tid, Tabeller och Frekvenstabeller
http://www.kimsmatematik.com/tabeller-och-diagram-foumlr-att-beskriva-resultat-fraringn-undersoumlkningar-tolkning-av-data-i-tabeller-och-diagram.html

Nomp.se Läxa 5C

Ny läxa för 5C ligger ute på nomp.se
Den ska vara klar den 15/4 - nästa fredag. Uppdraget handlar om statistik och diagram.

Veckans ord 5C till tisdagen 12/4


Huvudregel: tj-ljudet stavas ofta med tj före a. o, u

tjädertupp
k före e, i, y, ä, ö Undantag med tj: tjäder, tjäle, tjäna, tjänst, tjära, tjärn, tjöt.

 1. illtjöt - (tjöt) gallskrika
 2. tjädertupp - skogsfågel
 3. skogstjärn - (tjärn) skogssjö
 4. förtjäna - (tjäna) vara värd, tjäna
 5. tjälskada - (tjäle) skada i marken på ex. skogsvägen
 6. trätjära - (tjära) svart gegga, luktar starkt, skyddar mot röta
 7. egenkära - självupptagen, “kär i sig själv”
 8. överkäke - övre delen av käken
 9. käpphäst - favorittema, älsklingsidé, leksakshäst på en pinne
 10. skogstjärn
  bekänna - erkänna
 11. uppkäftig - näsvis, kaxig
 12. okänd - främmande, obekant
 13. tjäle - när vattnet i marken fryser till is, marken blir hård


I några enstaka ord stavas tj-ljudet med kj, t exd i de främmande orden check, charter, Chile och chips.

 1.       kjol
 2. Kjell
 3.       check
 4. charter
 5. Chile
 6. chips