torsdag 7 april 2016

Matteprov 15 april 5C

5C kommer att ha ett matteprov nästa vecka, fredag, 15/4.
Eleverna har fått sammanfattning och repetitionsuppgifter att träna på inför provet.

Detta arbetar vi med nu inom matematiken: Temperatur, Linjediagram, Medelvärde, Median, Typvärde och Cirkeldiagram.

Här kommer en del länkar och filmer som förklarar det vi arbetar med på ett bra sätt. Se länkar nedan:
Se också tillhörande övningar som ligger under filmerna.

Lägesmått: Medelvärde, Median, Typvärde
http://www.kimsmatematik.com/laumlgesmaringtten-medelvaumlrde-typvaumlrde-och-median-samt-hur-de-kan-anvaumlndas-i-statistiska-undersoumlkningar.html

Diagram och Tabeller: Stapeldiagram, Linjediagram- visar förändring över tid, Tabeller och Frekvenstabeller
http://www.kimsmatematik.com/tabeller-och-diagram-foumlr-att-beskriva-resultat-fraringn-undersoumlkningar-tolkning-av-data-i-tabeller-och-diagram.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar