måndag 30 maj 2016

5A Veckans ord till 160603

sj-ljudet i -ssion (lär dig stava orden och öva på betydelsen)

Regel: I slutet av främmande ord kan sj-ljudet stavas bland annat med ti (-tion), si (sion) och ssi        (-ssion). 
När du kan orden "mission", "diskussion", "procession" och "passion" så kan du de vanligaste orden som slutar med -ssion.

1. mission = det är en uppgift som är viktig
2. permission = att man har tillåtelse till något
3. kommission = en grupp som har blivit valda till att utföra ett uppdrag
4. diskussion = man pratar fram och tillbaka mellan en eller flera personer
5. procession = ett högtidligt festtåg
6. passion = stor kärlek
7. prestation = ett väldigt bra arbete
8. provision = ersättning vid viss försäljning
9. bilkollision = två bilar som krockar
10. gruppdiskussion = en grupp som diskuterar
11. överproduktion = att man har producerat mer än man behöver
12. paniksituation = en tidpunkt där man blir rädd / stressad och får pani

fredag 27 maj 2016

5B Matematikläxa till fredag 3/6

Divisionshäftet, sidorna division med minnessiffror, ska arbetas färdigt. De sista sidorna i häftet (arbetsblad från Matteborgen) är frivilliga att göra färdigt om man känner att man hade mycket kvar i häftet att göra. Häftet färdighetstränar metoden division med minnessiffror som vi har arbetat med i Matteborgen.

Är man färdig med häftet redan kommer man få matteklurisar av mig på måndag att göra.

Påminnelse! Alla tidigare läxuppdrag på NOMP måste också göras färdigt!

5B Svenskaläxa till fredag 3/6

Arbetsblad som repeterar den grammatik vi bland annat har arbetat med när vi har skrivit våra berättelser.

Vill man repetera grammatiken finns det mycket bra filmer från grammatikbolaget här!

måndag 23 maj 2016

5B - Läxa svenska till fredag 27/5

Arbetsblad om texttypen "insändare" (delades ut i fredags)

(Vi arbetar med denna texttyp i svenskan just nu)

fredag 20 maj 2016

5A Veckans ord till 160527

1. vision = ser något som inte finns
2. version = en ny uppdatering (av t.ex. en mobil), en version kan också vara gammal
3. pension = en slags lön för äldre människor
4. explosion = en stor smäll som förmodligen förstör något
5. kollision = när två saker kolliderar eller krockar, det kan leda till en explosion
6. recension= att ge sin åsikt
7. division = ett slags räknesätt
8. filmversion = när man t.ex. gör en film av en bok
9. folkpension = pengarna man får när man har gått i pension
10. gasexplosion = explosion som sker när gas antänds av eld
11. tågkollision = när två tåg krockar
12. bokrecension = att ge sin åsikt om en bok

fredag 13 maj 2016

Matteläxa 5C Kort division

Läxan är de tre första sidorna i häftet om Kort Divison. Ni får jobba mer i häftet om ni vill.

Läxa! 5C till 17/3 THIEVES

Den här veckan har eleverna fått med sig en NO-läxa hem som de ska arbeta med enligt THIEVES-modellen. Hoppas det går bra och att Anne vå NO-lärare märker att de kan väldigt mycket inför NO-lektionen på onsdag.

5B Veckans ord till fredag 20/5

sj-ljudet i -ssion (lär dig stava orden och öva på betydelsen)

Regel: I slutet av främmande ord kan sj-ljudet stavas bland annat med ti (-tion), si (sion) och ssi        (-ssion). 
När du kan orden "mission", "diskussion", "procession" och "passion" så kan du de vanligaste orden som slutar med -ssion.

1. mission = det är en uppgift som är viktig
2. permission = att man har tillåtelse till något
3. kommission = en grupp som har blivit valda till att utföra ett uppdrag
4. diskussion = man pratar fram och tillbaka mellan en eller flera personer
5. procession = ett högtidligt festtåg
6. passion = stor kärlek
7. prestation = ett väldigt bra arbete
8. provision = ersättning vid viss försäljning
9. bilkollision = två bilar som krockar
10. gruppdiskussion = en grupp som diskuterar
11. överproduktion = att man har producerat mer än man behöver
12. paniksituation = en tidpunkt där man blir rädd / stressad och får panik

5A Veckans ord till 20 maj

Kap. 23 - sj-ljudet i -tion
1. station = plats där man stiger av eller på buss, tåg
2. lektion = undervisningstimme, har man i skolan
3. situation = läge, tillstånd
4. operation = läkarbehandling med kniv
5. produktion = tillverkning
6. formation = uppställning, ordning, bildning i naturen
7. järnvägsstation = där står man och väntar på eller kliver av tåget
8. ridlektion = undervisningstimme i ridning
9. nödsituation = fara för liv och hälsa
10. ögonoperation = ingrepp av läkare i öga
11. bilproduktion = tillverkning av bilar
12. information = upplysning, att informera om något

Lär dig att stava orden och vad orden betyder.

torsdag 12 maj 2016

5B NOMP-läxa till fredag 20/5

Gör uppdraget på NOMP som heter "Läxa till 20/5 - Likhetstecknets betydelse och negativa tal"

Iuppdraget får du färdighetsträna det som vi arbetar med i matematik undervisningen just nu.

onsdag 4 maj 2016

Läxor 5C!

5C har ingen läxa i svenska eller matematik över långhelgen!

Däremot, de som inte arbetat klart med föregående läxor i nomp behöver göra det.

Jag kommer att prata med flera elever i klass 5C om att de behöver arbeta klart med läxa på nomp på resurspassen framöver. Resurspass har vi på måndagar mellan 14.00-15.00 och då finns det lärare på plats som kan hjälp till med läxorna eller annat skolarbete om man varit sjuk eller ledig.

Bra om ni där hemma uppmuntrar era barn att ta chansen att gå på resurspassen, det passet är öppet för alla!


5B Teoriprov i idrott på onsdag 11/5

tisdag 3 maj 2016

5A Matematikläxa till 13 maj

Repetition decimaltal, storleksordna och subtraktion5A Veckans ord till 13 maj

Lär dig betydelsen och stavningen av orden.

Kapitel 22 ä-ljudet med e eller ä

ensam
enkel
endast
enda
ända
ännu
ändå
förrän

tandvärk = ont i tänderna
verkstad = ett ställe där man gör eller lagar saker
tillverka = att göra något
hantverk = arbete som görs för hand