fredag 20 maj 2016

5A Veckans ord till 160527

1. vision = ser något som inte finns
2. version = en ny uppdatering (av t.ex. en mobil), en version kan också vara gammal
3. pension = en slags lön för äldre människor
4. explosion = en stor smäll som förmodligen förstör något
5. kollision = när två saker kolliderar eller krockar, det kan leda till en explosion
6. recension= att ge sin åsikt
7. division = ett slags räknesätt
8. filmversion = när man t.ex. gör en film av en bok
9. folkpension = pengarna man får när man har gått i pension
10. gasexplosion = explosion som sker när gas antänds av eld
11. tågkollision = när två tåg krockar
12. bokrecension = att ge sin åsikt om en bok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar