måndag 30 maj 2016

5A Veckans ord till 160603

sj-ljudet i -ssion (lär dig stava orden och öva på betydelsen)

Regel: I slutet av främmande ord kan sj-ljudet stavas bland annat med ti (-tion), si (sion) och ssi        (-ssion). 
När du kan orden "mission", "diskussion", "procession" och "passion" så kan du de vanligaste orden som slutar med -ssion.

1. mission = det är en uppgift som är viktig
2. permission = att man har tillåtelse till något
3. kommission = en grupp som har blivit valda till att utföra ett uppdrag
4. diskussion = man pratar fram och tillbaka mellan en eller flera personer
5. procession = ett högtidligt festtåg
6. passion = stor kärlek
7. prestation = ett väldigt bra arbete
8. provision = ersättning vid viss försäljning
9. bilkollision = två bilar som krockar
10. gruppdiskussion = en grupp som diskuterar
11. överproduktion = att man har producerat mer än man behöver
12. paniksituation = en tidpunkt där man blir rädd / stressad och får pani

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar