torsdag 26 januari 2017

Alla 6:or - Engelskaläxa till fredag 10/2

Läxan är att kunna använda, säga/uttala fraserna på engelska och veta vad de betyder på svenska.

At the airportEnglish
Swedish
Did you pack everything?
Har du packat ned allt?
I hope you didn’t forget your passport!
Jag hoppas att du inte glömde ditt pass?
What time is our flight?
Vilken tid går vårt flyg?
Excuse me, can you tell me where the check in desk for Santorini is?
Ursäkta mig, kan du tala om var check in för Santorini är?
Can I have your tickets and passports, please?
Kan jag få era biljetter och pass, tack.
Do you have any bags to check in?
Har ni några väskor att checka in?
Did you pack them yourselves?
Packade ni dom själva?
Any hand luggage?
Något handbagage?
Which gate is ours?
Vilken gate är vår?
Excuse me miss, you need to put your luiquids in a plastic bag.
Ursäkta mig, du behöver lägga dina förpackningar med vätskor i en plastpåse.
Oh, I’m sorry! I forgot!
Åh, förlåt! Jag glömde!
I’m so nervous. I don’t like to fly!
Jag är så nervös. Jag gillar inte att flyga.
I’m not a big fan of the airplane food.
Jag är inget stort fan av flygplansmat.
I hope they will show the latest Harry Potter movie on the plane. It’s my favourite!
Jag hoppas att de kommer visa den senaste Harry Potter-filmen. Den är min favorit!
Can the following passengers please go to their gate..... Your flight is about to depart.
Kan följande passagerare vara vänliga att komma till gate …. Ert flyg kommer snart att avgå.

tisdag 24 januari 2017

Filmer och övningar om sannolikhet, procent, kombinatorik och proportionalitet

Se på dessa filmer och arbeta i de avsnitt i matteboken i kapitel 3 som du tycker att du behöver träna mer på. Nästa vecka har vi prov på kapitel 3. Innehåll, procent, sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik. Vi har provet i slutet av veckan. / Carolina

sannolikhet
http://www.kimsmatematik.com/sannolikhet-chans-och-risk.html

kombinatorik
http://www.kimsmatematik.com/kombinatorik.html

proportionalitet och procent
http://www.kimsmatematik.com/proportionalitet-och-procent-samt-deras-samband.html

procent
http://www.kimsmatematik.com/tal-i-procentform-och-deras-samband-med-tal-i-braringk--och-decimalform.html

fredag 13 januari 2017

Sannolikhet och kobingo!

Hej!

Om du varit sjuk denna vecka se filmen om kobingo, filmen om sannolikhet med två tärningar och filmen om Nanas chocolate.
Se tidigare inlägg. glöm ej heller läxa tills på onsdag, glöm heller inte att du har ledigt på måndag.

Film om Sannolikhet, klicka här

Nanas chocolatemilk - Proportionalitet


Hur skulle du kunna fixa så att blandningen blir precis som Nana vill ha den?

torsdag 12 januari 2017

6A, 6B, 6C - Engelskaläxa till fredag 20/1

På fredagar kommer vi veckorna fram till sportlovet att arbeta med vardagsfraser i olika vanliga situationer. Eleverna kommer att skriva egna dialoger som utspelar sig i olika situationer som de sedan ska spela upp. Vi övar, ordförråd, uttal och intonation. Till nästa fredag ska alla elever kunna uttal och betydelser av följande fraser:


English
Swedish
Welcome to our restaurant.
Välkommen till vår restaurang.
Are you ready to order?
Är ni redo att beställa?
Yes, please.
Ja, tack.
No, thank you.
Nej, tack.
I would like to have…...
Jag skulle vilja ha….
I would like to drink….
Jag skulle vilja dricka….
Would you like to have still or sparkling water with your food?
Skulle ni vilja ha vanligt eller kolsyrat vatten?
Enjoy your meal.
Hoppas det smakar.
Did everything taste ok?
Smakade allt bra?
Can I have some more bread please?
Skulle jag kunna få mer bröd tack?
Give my compliments to the chef.
Hälsa kocken att maten var utsökt.
It was delicious!
Det smakade utsökt!
Can I have some more ……, please.
Skulle jag kunna få lite mer…….tack.
The chicken is a bit overcooked.
Kycklingen var lite överstekt.
Can I offer you some coffee or desserts?
Kan jag få erbjuda kaffe eller efterrätt?
Can we have the bill, please?
Kan vi få notan, tack?
Is the tip included in the bill?
Är dricksen inkuderad i notan?

Läxa till onsdag 18/1-2017onsdag 11 januari 2017

Sannolikhet - två tärningar

Se gärna filmen och lär er gärna att rita upp och använda er av detta diagram. / Carolina