torsdag 26 januari 2017

Alla 6:or - Engelskaläxa till fredag 10/2

Läxan är att kunna använda, säga/uttala fraserna på engelska och veta vad de betyder på svenska.

At the airportEnglish
Swedish
Did you pack everything?
Har du packat ned allt?
I hope you didn’t forget your passport!
Jag hoppas att du inte glömde ditt pass?
What time is our flight?
Vilken tid går vårt flyg?
Excuse me, can you tell me where the check in desk for Santorini is?
Ursäkta mig, kan du tala om var check in för Santorini är?
Can I have your tickets and passports, please?
Kan jag få era biljetter och pass, tack.
Do you have any bags to check in?
Har ni några väskor att checka in?
Did you pack them yourselves?
Packade ni dom själva?
Any hand luggage?
Något handbagage?
Which gate is ours?
Vilken gate är vår?
Excuse me miss, you need to put your luiquids in a plastic bag.
Ursäkta mig, du behöver lägga dina förpackningar med vätskor i en plastpåse.
Oh, I’m sorry! I forgot!
Åh, förlåt! Jag glömde!
I’m so nervous. I don’t like to fly!
Jag är så nervös. Jag gillar inte att flyga.
I’m not a big fan of the airplane food.
Jag är inget stort fan av flygplansmat.
I hope they will show the latest Harry Potter movie on the plane. It’s my favourite!
Jag hoppas att de kommer visa den senaste Harry Potter-filmen. Den är min favorit!
Can the following passengers please go to their gate..... Your flight is about to depart.
Kan följande passagerare vara vänliga att komma till gate …. Ert flyg kommer snart att avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar