måndag 20 februari 2017

Årskurs 6 - Engelska till fredag

At the cinema

Här är fraserna till fredagens lektion för de som vill träna extra.

English
Swedish
Hey! What's up?
Hej, hur är läget?
What movie do you want to watch?
Vilken film vill du titta på?
Not sure. What are you in the mood for?
Jag är osäker. Vad känner du för?
I feel like watching a horror movie!
Jag känner för att titta på en skräckfilm!
Are you sure you are brave enough?
Är du säker på att du är tillräckligt modig?
I'm not a scaredy cat!
Jag är inte en fegis!
Let's watch something funny instead.
Vi tittar på något roligt istället!
There's a comedy on at 7 pm.
Det visas en komedi klockan 19:00.
Let's buy tickets for that movie.
Vi köper biljetter till den filmen.
Can we buy two tickets for the 7 pm movie, please?
Kan vi få köpa två biljetter till 19-filmen, tack?
Sure thing! Where would you like to sit? In the front or in the back?
Absolut! Var vill ni sitta? På de främre eller bakre raderna?
That will be £30, please.
Det blir 30 pund, tack.
Let's buy some snacks and drinks for the movie.
Vi köper snacks och dricka till bion.
Can I see your tickets, please?
Kan jag få se era biljetter, tack?
Here you go.
Varsågod.
I hope this movie will be as great as the reviews say.
Jag hoppas filmen är lika bra som recensionerna säger.
Me too! I'm so excited!
Jag också! Det ska bli så roligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar