fredag 21 april 2017

Engelskaläxa till fredag 28/4

Alla elever har idag fått ett arbetsblad med engelskaläxan till nästa fredag. Där får eleverna öva på sin skriftliga förmåga som extraträning inför nationella proven. Tänk på ordval, stavning och att skriva sammanhängande med hjälp av olika sambandsord (and, because, for example, so, that, then, which, when, after that, etc.)

För att få ett fylligare innehåll, tänker vi på våra strategier!
- Ge exempel
- Skriv mer detaljerat
- Förklara varför (because)
- Vad du tycker, tänker och känner om det du skriver om

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar